دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


استاندارد : 4

دیداری و شنیداری : 23

لوح فشرده : 1

مقاله : 1

منابع الکترونیکی:پیایند : 409

پایان‌نامه : 1481

پیایند : 73

کتاب فارسی : 15740

کتاب لاتین : 394


سایر روشهای جستجو و بازیابی اطلاعات :


 درخواست یا پرسش از کتابدار

کاربران آنلاین :